Apostelen

Wel eens gezien? Fokke en Sukke, maken altijd een strakke projectplanning; “En de cultuuromslag, … die is donderdag de 17e om 11uur”?

Veranderingen. Er zijn boeken over vol geschreven, vol praktijkervaring en toch mislukt zo’n 80% van alle veranderingen binnen Nederlandse organisaties. We hebben het dan echt niet alleen over fusies en integraties, reorganisaties of andere grootse operaties. Ook bij kleinschalige veranderingen blijkt succes eerder uitzondering dan regel.

Toch moet het mogelijk zijn om succesvol een verandering door te kunnen voeren zonder dat er direct een duur extern bureau wordt ingehuurd met een leger adviseurs die als een zwerm bijen de organisatie platleggen met de verandering. Uiteindelijk moet de winkel tijdens de verbouwing wel gewoon open blijven.

In mijn ervaring zit het geheim van succes in twee belangrijke factoren. Één is voor de hand liggend maar krijgt vaak te weinig aandacht. Dat is namelijk volledige commitment van hogerhand. Als deze steun ontbreekt is het haast een mission impossible. Dit commitment, deze steun is echter eerder randvoorwaardelijk dan uiteindelijk bepalend voor het succes

Het geheim achter het echte succes van een verandering zit hem in de Apostelen. De ware verkondigers van het nieuwe geloof.

De Apostel is enthousiast, expert, verbindingsofficier, coach en zorgt uiteindelijk voor de olievlekwerking. 

Begin elke verandering met de zoektocht naar de juiste Apostelen. Zij zijn het die een verandering omarmen ermee aan de slag gaan en gezamenlijk de rest van de organisatie mee krijgen. Apostelen komen uit alle lagen van de organisatie. Zorg er voor dat op ieder niveau er  één of meerder personen zijn die de kar trekken en vooral vanuit de praktijk met de collega’s aan de slag kunnen gaan om veranderingen door te voeren.

In een tijd waarin het geloof onder druk staat en actieve belijdenis tot een minimum is beperkt, staat er een nieuw type persoon op, de Apostel. De verandering door en voor de medewerkers zelf.

VRAAG: Hoe verkondigt u het geloof in verandering?